Atlanta - tábor a výuka angličtiny

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY 2023

CELOTÁBOROVÁ HRA: JUMANJI

Hra je rozehraná. Svět Jumanji vás kompletně pohltÍ a nevydá, dokud nenajdete drahokam, který Jumangi dodává sílu a život. Odvážní hráči na vás už čekají, dobrodruh Dr.Hořan Braveston , Chláďa-zoolog Franklin Myš , Betany- profesor Sheldon Oberon, Marthy-bojovnice Ruby. I vy budete pod vedením jednoho z dobrodruhů v pralese Jumangi podrobeni zkouškám a odvaze. Jumangi je svět plný dobrodružství, kde chytrost, síla, odvaha a rychlost hrají důležité role. Jen tři životy vás budou udržovat v této hře, kde dohrání je nutností. Doufejme ve zdárný konec, jelikož v případě neúspěchu vás hra nevrátí zpět do vašeho světa. Buďte úspěšní a nehrajte tuto hru moc dlouho, aby se vám nestalo, že se vrátíte v čase zpět, kdy vaši rodiče budou již dědečkem a babičkou a vy přijdete o skvělá léta s nimi.


Místo konání: Penzion Anička – Deštné v Orlických horách
Termín: 15.7. – 22.7.2023 (určen pro 1.-5. třídu) | zbývajících míst: 17
29.7. – 5.8.2022 (určen pro 6.-9. třídu) | zbývajících míst: 12

Příjmení dítěte:
Jméno dítěte:
Třída:
Datum narození dítěte:
Přání být na pokoji s:

Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
PSČ:

Jméno matky:
Telefon - matka:
Jméno otce:
Telefon - otec:
Kontaktní e-mail:

Cena: 7 800 Kč / 1 dítě 

1. záloha 3 900 Kč do 28.2.2023 | 2. doplatek 3 900 Kč do 30.5.2023       

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, výuka, výukové materiály, odměny, pomůcky. Fakturu zašleme po obdržení přihlášky. V případě nemoci je možno za dítě poslat náhradníka. V ceně není započítána částka za potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, tzv.posudek o zdravotní způsobilosti. Doprava je na vlastní náklady všech účastníků akcí individuální.

Na platbu Vám budou průběžně vystaveny a zaslány 2 faktury.

Storno podmínky: Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30.6.2023. V případě COVID nepříznivé situace bude platba za tábor vrácena v plné výši. V případě vážné nemoci je třeba doložit potvrzení od lékaře dokládající neschopnost účastnit se tábora (možnost poslání náhradníka). Můžete si sjednat pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven či se připojistit kvůli úrazu.

Faktura: Vyplňte prosím pečlivě následující údaje, potřebné pro vystavení dokladu.
e-mail (nutné) (na tento e-mail zašleme fakturu)
vaše jméno (nutné)
vaše příjmení (nutné)
ulice a č.p. (nutné)
město (nutné)
PSČ (nutné)
   
jméno firmy (volitelně)
IČO firmy (volitelně)
DIČ firmy (volitelně)

Podmínky účasti: Bereme na vědomí, že po dobu tábora je dítě povinno dodržovat táborový řád. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností – elektronika, mobily…

Potvrzujeme správnost uvedených údajů na závazné přihlášce. Dáváme tímto souhlas, aby firma Jan Králíček, ATLANTA Speak, Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí, 517 21, IČ 05983690, zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, údaje uvedené na přihlášce a může je použít v rozsahu nutném pro svou činnost – letní jazykový tábor. SOUHLASÍME S UVEŘEJNĚNÍM FOTEK A VIDEÍ NA WEBU A FB Šárka Králíčková, Atlanta Speak and Inspire, Youtube Atlanta Akademie.

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami tábora.


Dokončení: Odesláním přihlášky výslovně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.