Atlanta - tábor a výuka angličtiny

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY 2022

Pán prstenu: Pojďme se vydat za dobrodružstvím do naší středozemě. Pán Prstenů zde zanechal kouzelné a mocné prsteny, které byly objeveny teprve nedávno. Pomozte nám je střežit a zkrotit jejich mocné kouzlo. Nejenom vy, ale i další ze středozemě se chtějí zmocnit síly prstenů a obrátit ji proti vám. Projevte statečnost a odhodlanost pri putování do středozemě, kde budete čelit nástrahám všech, co se chtějí zmocnit prstenů. Jen ty nejvytrvalejší dojdou do cíle.


Místo konání: Penzion Anička – Deštné v Orlických horách
Termín: 16.7. – 23.7.2022 (určen pro 1.-4. třídu) | zbývajících míst: 11
30.7. – 6.8.2022 (určen pro 5.-9. třídu) | zbývajících míst: 0

Příjmení dítěte:
Jméno dítěte:
Třída:
Datum narození dítěte:
Přání být na pokoji s:

Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
PSČ:

Jméno matky:
Telefon - matka:
Jméno otce:
Telefon - otec:
Kontaktní e-mail:

Cena: 7 500 Kč / 1 dítě 

1. záloha 3 750 Kč do 28.2.2022 | 2. doplatek 3 750 Kč do 30.5.2022       

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, výuka, výukové materiály, odměny, pomůcky. Fakturu zašleme po obdržení přihlášky. V případě nemoci je možno za dítě poslat náhradníka. V ceně není započítána částka za potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, tzv.posudek o zdravotní způsobilosti. Doprava je na vlastní náklady všech účastníků akcí individuální.

Na platbu Vám budou průběžně vystaveny a zaslány 2 faktury..

Storno podmínky: Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30.6.2022. V případě COVID nepříznivé situace bude platba za tábor vrácena v plné výši. V případě vážné nemoci je třeba doložit potvrzení od lékaře dokládající neschopnost účastnit se tábora (možnost poslání náhradníka). Můžete si sjednat pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven či se připojistit kvůli úrazu.

Faktura: Vyplňte prosím pečlivě následující údaje, potřebné pro vystavení dokladu.
e-mail (nutné) (na tento e-mail zašleme fakturu)
vaše jméno (nutné)
vaše příjmení (nutné)
ulice a č.p. (nutné)
město (nutné)
PSČ (nutné)
   
jméno firmy (volitelně)
IČO firmy (volitelně)
DIČ firmy (volitelně)

Podmínky účasti: Bereme na vědomí, že po dobu tábora je dítě povinno dodržovat táborový řád. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností – elektronika, mobily…

Potvrzujeme správnost uvedených údajů na závazné přihlášce. Dáváme tímto souhlas, aby firma Jan Králíček, ATLANTA Speak, Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí, 517 21, IČ 05983690, zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, údaje uvedené na přihlášce a může je použít v rozsahu nutném pro svou činnost – letní jazykový tábor. SOUHLASÍME S UVEŘEJNĚNÍM FOTEK A VIDEÍ NA WEBU A FB Šárka Králíčková, Atlanta Speak and Inspire, Youtube Atlanta Akademie.

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami tábora.


Dokončení: Odesláním přihlášky výslovně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.